Filosofie Stichting Adelante Honden

20277795_mDierenbescherming is een levenshouding. Het is een uitvloeisel van een algemeen beginsel van respect voor mens en dier. Ook de zwakste, ook die wezens, die volledig in onze macht zijn, hebben rechten. Rechten die moeten worden geëerbiedigd.

Wij mensen hebben de plicht deze rechten te waarborgen. Het is een moreel besef, een besef van het dragen van verantwoordelijkheid binnen onze maatschappij voor diegenen, die niet voor zichzelf op kunnen komen.

In de statuten van de Stichting Adelante-honden komt dit duidelijk tot uiting. Het doel van de stichting is het ondersteunen van dierenopvangcentra, onder andere met het uitplaatsen van dieren. Dus wij willen diegenen die de eerste opvang doen van dieren in nood, helpen met het opnieuw vinden van een geschikt nieuw thuis voor de hond. Daarnaast willen we informeren en ondersteunen met kennis en middelen. Dit varieert van het aanleren van kennis over hondengedrag, tot kennis van gezonde voeding, goede opvoeding en herkennen van ziekten. Ook ondersteunen wij educatieprojecten om lokale bewoners onze filosofie bij te brengen.

Daarnaast willen wij een kwalitatief goede zorg leveren, niet alleen op medisch gebied, maar ook is voor ons belangrijk, dat het dier zich mentaal goed voelt. Pas dan kan je een goed thuis voor hem vinden, omdat het dier stabiel is in zijn doen en laten en dus prettig in de omgang.

Wat doen wij?

Adelante-honden is een stichting met als doel om projecten in binnen- en buitenland te ondersteunen, gericht op zwerfhonden.

De stichting draait al een aantal jaar, en de diverse bestuursleden en vrijwilligers hebben hun sporen op het gebied van hondengedrag, hondenbemiddeling en hondengezondheid al ruim verdiend.

Sinds 2007 ondersteunt Adelante het dierenasiel Protectora d’Osona, dat gelegen is in Catalonie (Noord-Spanje), vlak bij het plaatsje Vic. In Spanje is het zoals in veel andere Middellandse Zee landen zo, dat dieren daar veel minder rechten en bescherming hebben dan in Nederland.

Sinds 2015 zijn we gestart om in Roemenië lokale initiatieven te ondersteunen. We werken daar samen met Ascociata PAN in Sibiu. Overige samenwerkingsverbanden zijn in ontwikkeling.

Waarom honden uit een ander land?

Adelante vindt dat dierenrechten niet ophouden bij de grens. Uiteraard is bij ons bekend dat er in Nederland ook veel honden in het asiel zitten die een goed thuis zoeken. Toch menen wij dat het plaatsen van honden uit het buitenland daar niet aan af doet. Het is opvallend hoeveel ontzettend leuke, gezonde en erg sociale honden er in het buitenland in nood zijn. Als we kijken naar Spanje is het helder waar de problemen vandaan komen, hoewel er op veel plekken in Spanje nu zaken onder controle zijn. Maar ook op heel veel plekken niet……..

In Roemenie is het ontwikkelingswerk nog echt bar. Ze liggen daar echt 30 jaar achter op West Europa, zodat educatie daar heel belangrijk is. Dit is niet alleen op het niveau van de plaatselijke dorpsbevolking. Maar ook de wetgeving is niet van deze tijd. Wat wel heel fijn is, is dat er een heel aantal mensen wel respect voor leven heeft en zich inzet voor de dieren. Met deze mensen hopen we de medaille te kunnen keren………

Hulp ter plaatse

Adelante-honden ondersteunt de organisaties ter plekke niet alleen met het opnemen van honden en deze naar Nederland te halen, maar met name ook door het delen van kennis op het gebied van natuurgeneeskunde, gedrag en training en awareness. Dus ook financieel. We ondersteunen om te kunnen helpen met het steriliseren en castreren van zwerfhonden (die daarna dan weer uitgezet worden, wat in Roemenië niet mag……) en we helpen met het betalen van rekeningen voor hulp aan zwerfhonden in nood.

Nazorg

Ook hebben wij zelf gesteld dat het werk dat wij doen niet ophoudt bij het plaatsen van de hond. De nazorg van de honden die we geplaatst hebben nemen we erg serieus. Dit houdt in dat we zeker de eerste tijd intensief contact houden met u via telefoon, facebook ed. Indien er vragen en/of problemen zijn komen we bij u langs om u te ondersteunen deze problemen op te lossen. Op deze manier willen we u begeleiden en van dienst zijn om ervoor te zorgen dat uw hond en u van elkaar kunnen genieten.

Wij willen u uitnodigen om onze website verder door te nemen. Mocht u vragen hebben, dan zullen zij waarschijnlijk daar beantwoord worden. Als er vragen overblijven, kunt u contact met ons opnemen. Onze gegevens staan op de contactpagina.

Moet u afstand doen van uw Adelante-hond?

Mocht het zo zijn, dat u afstand moet doen van de hond, zult u ons altijd moeten informeren. De hond blijft immers een Adelante-hondje! We spreken dan ook in het contract af dat u ons dan informeert, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.

Mocht u iemand weten die de hond wil overnemen, gebeurt dit in overleg met Adelante-honden. De hond zal in ieder geval nooit in een Nederlands asiel terecht mogen komen! Als er geen andere plek voor hem of haar is, komt de hond altijd terug naar Adelante-honden, die dan zal zoeken naar een nieuw passend thuis voor de hond.